הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלמראית עין
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: כלפי חוץ, לכאורה, כפי שנראה במבט ראשון.

דוגמה: למראית עין הוא אדם רגיל וחסר ייחוד, אבל כשמכירים אותו הוא מתגלה כאדם מיוחד.
תחום: אמת ושקר


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: למראית עין
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית