הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתללא כחל וללא שרק
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: באופן גלוי וישיר, בלי ליפות את הדברים.

דוגמה: אמרתי את דעתי על התנהגותו ללא כחל וללא שרק.
תחום: אמת ושקר.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: ללא כחל וללא שרק
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית