הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלית דין ולית דיין
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


לֵית דין ולֵית דַיין
פירוש:
מצב של אי סדר, אנרכיה, איש הישר בעיניו יעשה.

פירוש מילולי: אין דין ואין דיין, אין חוק ואין שופט.
מקור: ארמית
דוגמה: במערב הפרוע היה מצב של לית דין ולית דיין, כל אדם עשה את הישר בעיניו.
תחום: כוח; סדר ואי סדר


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: לית דין ולית דיין
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית