מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקורת רוח
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: סיפוק, שביעות רצון.

דוגמה: המנהל הביע קורת רוח מהפעילות בשנה האחרונה.
תחום: שמחה ועצב


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: קורת רוח
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית