הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלא נקף אצבע
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: לא השתתף במאמץ, לא עזר.

דוגמה: כולם טורחים ועמלים לקראת ליל הסדר, ורק הבת הבכירה אינה נוקפת אצבע.
תחום: אחריות ומעורבות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: לא נקף אצבע
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית