מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקל וחומר
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: בוודאי ובוודאי, מובן שניתן להסיק....
אפשר להסיק מסקנה לגבי העניין החמור מן העניין הפשוט.

ניב דומה: על אחת כמה וכמה.
דוגמה: אם תלמידים מצטיינים לא הבינו את הנושא ונכשלו במבחן, קל וחומר שלתלמידים המתקשים לא היה כל סיכוי.
דוגמא נוספת: יפה שתיקה לחכמים, קל וחומר לטפשים
תחום: מסקנה


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: קל וחומר
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית