הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלא לעולם חוסן
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: עוצמה וחוזק אינם מצבים נצחיים.

דוגמה: מדינה צריכה לשאוף לשלום עם שכנותיה, כי לא לעולם חוסן, ויחסי כוחות הם דבר שיכול להשתנות.
תחום: כוח


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: לא לעולם חוסן
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית