הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקנה לו שם
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: נודע, התפרסם.

ניבים דומים: יצא שמו, יצאו לו מוניטין.
דוגמה: כבר בצעירותו הוא קנה לו שם של גאון במתמטיקה.
תחום: פרסום


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: קנה לו שם
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית