הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקפא על שמריו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: לא התקדם, לא התפתח, היה שמרן. (גם: שקט על שמריו)

דוגמה: לרופא אסור לקפוא על שמריו ולהסתפק במה שלמד בבית הספר לרפואה. הוא חייב להתעדכן ללא הפסקה בחידושים מכל העולם.
תחום: זמן


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: קפא על שמריו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית