מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקרדום לחפור בו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: אמצעי לקידום, אמצעי לפרנסה.

פירוש מילולי: קרדום – כלי חפירה.
דוגמה: טענו שהסופר משתמש במוצאו כקרדום לחפור בו.
תחום: רווח והפסד


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: קרדום לחפור בו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית