הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתרחיים על צווארו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


רֵחיים על צווארו

פירוש: יש עליו עול כבד.

פירוש מילולי: תלויות על צווארו אבני רחיים. רֵחיים = אבנים כבדות מאוד; מתקן עתיק לטחינת גרגירי תבואה המורכב משתי אבנים כבדות השוחקות את התבואה בתנועה סיבובית.
דוגמה: יש להם בת חולה שהיא רחיים על צווארם.
תחום: אחריות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: רחיים על צווארו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית