הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלא גרע עין מ...
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: לא הפסיק להביט על..., לא ניתק את מבטו מ...

דוגמה: לא גרענו עין מהשחקן במשך כל ההצגה.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: לא גרע עין מ...
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית