הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכלו כל הקצין
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: אבדו הסיכויים והתקווה.

פירוש מילולי: עברו כל הזמנים, נגמרו החישובים של קץ הימים.
דוגמה: כשכלו כל הקִצין ושום רופא לא עזר, הם פנו לרב מקובל לקבל ממנו ברכה.
תחום: תקווה ורצון


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: כלו כל הקצין
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית