הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכל דאלים גבר
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: כל מי שמשתמש בכוח מנצח, שלטון הכוח.

פירוש מילולי: כל מי שאלים גובר.
מקור: ארמית.
דוגמה: במערב הפרוע שררה אווירה של כל דאלים גבר.
תחום: כוח


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: כל דאלים גבר
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית