הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכחומר ביד היוצר
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: משהו או מישהו שאפשר להשפיע עליו או לשנות אותו.

פירוש מילולי: כמו טיט ביד הקַדָר, כמו החומר הרך בידי יוצר הכלים.
דוגמה: התינוק הוא כחומר ביד היוצר, ולכן צריך להיזהר ולהקפיד בחינוכו וביחס אליו.
תחום: השפעה


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: כחומר ביד היוצר
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית