הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכזה ראה וקדש
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: רְאֵה את הדברים וקַבֵּל אותם ללא ויכוח.

דוגמה: אתה צריך להתייחס להערותיו של המנחה שלך בבחינת "כזה ראה וקדש", כי הוא ידען גדול.
מקור: קשור להוראה אותה קיבל משה בדבר קידוש הלבנה ( ע"פ רש"י לשמות, י"ב, א)
תחום: אמת.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: כזה ראה וקדש
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית