הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכולו אוזן
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: מקשיב היטב, בתשומת לב מרבית.

דוגמה: הסיפור היה מרתק, והקהל היה כולו אוזן.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: כולו אוזן
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית