הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכוחו במותניו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: חזק, בעל כוח, בעל יכולת.

דוגמה: כל מי שכוחו במותניו מוזמן להושיט יד ולעזור.
תחום: כוח.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: כוחו במותניו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית