הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכברת דרך
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: מרחק כלשהו, חלק מהדרך.

דוגמה: כחברים צעדנו יחד כברת דרך ארוכה.
תחום: גודל.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: כברת דרך
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית