הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכאבן שאין לה הופכין
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: דבר שאין משתמשים בו.

פירוש מילולי: כמו אבן שאיש אינו מזיז אותה, כחפץ שלאיש אין בו צורך.
דוגמה: ההליכון היקר שקנינו מונח בחדר כאבן שאין לה הופכין, ואף אחד לא משתמש בו.
דוגמה: מכונת התפירה הישנה עומדת כאבן שאין לה הופכין.
תחום: איכות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: כאבן שאין לה הופכין
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית