הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיצא שכרו בהפסדו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: הפסיד, ההפסד היה גדול מן הרווח.

דוגמה: מכל העסקה הזו, יצא שכרי בהפסדי, והפסדתי גם כסף וגם חבר טוב.
תחום: רווח והפסד.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: יצא שכרו בהפסדו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית