הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיצא המרצע מן השק
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


יצא המַרְצֵע מן השק
פירוש: התגלתה האמת לאמיתה.

 

פירוש מילולי: מרצע – כלי מתכת לנקיבת חורים בעור; הכלי החד שהיה עטוף עתה הוא גלוי.
דוגמה: רק בדרך מקרה יצא המרצע מן השק והתגלו כוונותיו האמיתיות.
תחום: אמת ושקר.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: יצא המרצע מן השק
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית