מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתידו משגת
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: הוא יכול להרשות לעצמו הוא יכול להשיג/לקנות.

דוגמה: האב מובטל וידו אינה משגת רכישה של ספרים יקרים.
תחום: רווח והפסד.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: ידו משגת
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית