מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתידו לא הייתה ב(דבר)
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: הוא לא היה שותף ל(דבר), לא היה מעורב.

דוגמה: הנאשם נשבע שידו לא הייתה במעשה השוד שייחסו לו.
תחום: אחריות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: ידו לא הייתה ב(דבר)
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית