מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתידו הייתה על העליונה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: ניצח.

ההיפך: ידו הייתה על התחתונה – הפסיד.
דוגמה: בתחילת התחרות הייתה ידם של האמריקנים על התחתונה, אך כשסיימו ידם הייתה על העליונה.
תחום: הצלחה וכישלון; רווח והפסד.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: ידו הייתה על העליונה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית