הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשיח ושיג
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: שיחה, "דיבור", עניין.

דוגמה: אין לי כל שיח ושיג איתה מאז שעברה לעיר אחרת.
תחום: דיבור


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: שיח ושיג
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית