הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתטיפין טיפין
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: טיפה אחר טיפה, מעט מעט, לאט לאט.

דוגמה: החלוצים הראשונים הגיעו ארצה טיפין טיפין.
תחום: גודל.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: טיפין טיפין
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית