הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתטחן קמח טחון
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: חזר על דברים ידועים.

דוגמה: יושב הראש לא חידש דבר ורק טחן קמח טחון.
תחום: איכות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: טחן קמח טחון
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית