הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשיחקה לו השעה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: הצליח, התמזל מזלו.

ניבים דומים: היה בר מזל, המזל האיר לו פנים.
דוגמה: זוג המטיילים תעה במדבר, אבל שיחקה להם השעה, וטנדר צבאי עבר במקום ואסף אותם.
תחום: מזל


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: שיחקה לו השעה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית