מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתטבין ותקילין
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: כסף "טוב", מחיר יקר.

פירוש מילולי: מטבעות טובים ושקולים.
מקור: ארמית.
דוגמה: לא קיבלתי כל הנחה, ושילמתי על כך טבין ותקילין.
תחום: רווח והפסד .


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: טבין ותקילין
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית