הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחדשים לבקרים
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


חֲדָשים לִבְקָרים (גם: חדשות לבקרים)
פירוש: לעתים קרובות, בתכיפות.

 

דוגמה: פסטיבלים נערכים כאן חדשות לבקרים.
מקור: איכה ג, כב-כד
תחום: זמן.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: חדשים לבקרים
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית