הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתואידך זיל גמור
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: את השאר תבין בעצמך. לאחר שקיבלת את העיקר תוכל ללמוד את היתר.

פירוש מילולי: והשאר – לך ולמד.
דוגמה: אני אתן לך את התמונה באופן כללי ביותר, ואידך זיל גמור.
מקור: מארמית. סיפורו של הגֵר (נוכרי, גוי) אשר בא לפני שמאי שהיה ידוע בקפדנותו ובצמידותו להלכה וביקשו שיגיירו וילמדו את כל התורה על רגל אחת. שמאי דחפו מעל פניו וסירב. כשבא לפני הלל, גייר אותו ואמר לו: "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך" ואידך זיל גמור...
תחום: מסקנה.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: ואידך זיל גמור
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית