הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהפך את היוצרות
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: בלבל את הדברים, התבלבל בין דברים מנוגדים.

דוגמה: יואב הקטן הפך את היוצרות ונהג לספר שהמכבים נלחמו במצרים.
מקור: הניב קשור לסדר התפילות והחלפה בין הפיוטים המכונים "יוצרות" שלעתים נקראו בטעות שלא כסדרם.
תחום: סדר, בלבול.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: הפך את היוצרות
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית