מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהעלה על נס
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: ציין לטובה, שיבח, פרסם.

פירוש מילולי: משמעות המילה 'נס' בניב זה היא "דגל".
דוגמה: הנואם העלה על נס את עזרתו של הברון רוטשילד ליישוב היהודי.
תחום: פרסום; דיבור.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: העלה על נס
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית