הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהסביר פנים
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: מתנהג בנימוס, באדיבות ובמאור פנים.

פירוש מילולי: מסביר - מלשון "סבר פנים", ולא מלשון הֶסְבֵּר.
דוגמה: האנגלים הם עם של מסבירי פנים, והם מתייחסים באדיבות רבה לכל אחד.
תחום: כבוד ונימוס.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: הסביר פנים
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית