מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהמזל האיר לו פנים
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: היה לו מזל, הצליח.

ניב דומה: שיחקה לו השעה.
דוגמה: המזל האיר לי פנים בשירות הצבאי והיה לי תפקיד מרתק.
תחום: מזל.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: המזל האיר לו פנים
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית