מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתהה על קנקנו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: בחן אותו, ניסה לעמוד על טיבו.

ניב דומה: עמד על טיבו.
דוגמה: בריאיון דיברו עם המועמד וניסו לתהות על קנקנו.
תחום: איכות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: תהה על קנקנו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית