הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהדיר שינה מעיניו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: גרם לו נדודי שינה, הדאיג אותו, הטרידו.

דוגמה: ההתרגשות הגדולה לקראת הטיסה הדירה שינה מעיניו.
תחום: אחריות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: הדיר שינה מעיניו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית