הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדרך ארץ
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: כבוד, נימוסים, התנהגות נאותה.

דוגמה: כל אדם צריך להתייחס בדרך ארץ אל הוריו.
תחום: כבוד; נימוס.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: דרך ארץ
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית