הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדעתו נוחה מ...
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: הוא שבע רצון מ...

דוגמה: דעתן של האחיות בבתי החולים אינה נוחה מתנאי העבודה שלהן.
תחום: שלמות, איכות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: דעתו נוחה מ...
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית