הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדחק את רגליו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: ניסה לסלקו ולתפוס את מקומו.

דוגמה: המכונות הוכנסו לשימוש, ודחקו את רגליהם של הפועלים.
תחום: יחס לזולת


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: דחק את רגליו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית