הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדבר דבור על אופניו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


דבר דָבוּר על אופניו
פירוש: כל דבר וכל פרט ערוכים כסדרם.
 

דוגמה: אתה צריך להגיש את העבודה בצורה מאורגנת ומובנית, דבר דבור על אופניו.
תחום: סדר, דיבור.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: דבר דבור על אופניו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית