הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגמר את ההלל על...
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: שיבח את...

ההיפך: דן ברותחין.
דוגמה: מבקרי התיאטרון גמרו את ההלל על המחזה החדש.
תחום: איכות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: גמר את ההלל על...
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית