הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגילה טפח וכיסה טפחיים
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


גילה טֶפַח וכיסה טִפְחַיים
פירוש:
הסתיר יותר ממה שהיה מוכן לגלות.

פירוש מילולי: טֶפַח = יחידת אורך קדומה, כרוחב כף היד.
דוגמה: עד המדינה יודע הרבה מאוד, אך מגלה טפח ומכסה טפחיים.
קטגוריה: סודיות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: גילה טפח וכיסה טפחיים
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית