הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגולת הכותרת
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: השיא, הפסגה.

פירוש מילולי: גולת הכותרת היא הכדור הנמצא בכותרת המקשטת את עמוד הבניין.
דוגמה: גולת הכותרת בחייו של הרצל הייתה פגישתו עם הקיסר וילהלם.
תחום: איכות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: גולת הכותרת
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית