הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבראש ובראשונה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: ראשית-כול, בתחילה, קודם כול.

דוגמה: ברצוני להודות לכל מי שעזר לי בכתיבת הספר, ובראש ובראשונה למשפחתי.
תחום: זמן.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: בראש ובראשונה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית