הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבעל שיעור קומה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: חשוב, גדול, רב ערך.

דוגמה: סבה של אמי היה איש תורה ומנהיג בעל שיעור קומה.
קטגוריה: חוכמה וטיפשות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: בעל שיעור קומה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית