הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבעיניים כלות
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: בציפייה גדולה, בתאווה גדולה.

ניב דומה: בכיליון עיניים.
דוגמה: המעפילים חיכו בכיליון עיניים לרגע הגעתם לארץ ישראל.
תחום: תקווה, רצון.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: בעיניים כלות
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית