הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבעידנא דריתחא
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: בעת כעס, בעת מצוקה.

מקור: ארמית.
פירוש מילולי: בזמן של כעס
דוגמה: אין לשפוט אותו על דבריו, כי זה היה "בעידנא דריתחא".
קטגוריה: כעס.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: בעידנא דריתחא
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית