הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבמטותא
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: בבקשה, אנא.

מקור: ארמית.
דוגמה: במטותא מכם, הצטרפו אל המוזמנים.
תחום: נימוסים.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: במטותא
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית